Hormonální antikoncepce bez obav

Zvážila jste přes nasazením hormonální antikoncepce (HA) všechna rizika jejího užívání? Pokud ano, narazila jste i na nebezpečné riziko zvýšené krevní srážlivosti? V případě, že jste nositelkou dědičné trombofilní mutace a nevíte o tom, riskujete užíváním HA vznik krevních sraženin, jejichž následkem může dojít až k plicní embolii, cévní mozkové příhodě či srdečnímu selhání.


Díky našemu testu se dozvíte, zda jste nositelkou mutací v genech pro důležité koagulační faktory účastnící se srážení krve, a to koagulační faktory V (tzv. Leidenská mutace, FV) a II (protrombin, FII). Četnost těchto mutací je v bělošské populaci vcelku vysoká, a to 2-15 % u FV a 2-3 % u FII. Pokud máte jeden či oba tyto geny mutovány (změněny), zvyšuje se u vás riziko vzniku krevních sraženin. Navíc samotná HA má v sobě hormony progesteron a estrogen, jejichž účinkem je taktéž zvýšený sklon ke srážení krve. Pokud se tato rizika nasčítají, pak užíváním HA riskujete své zdraví.


Otestujte se tedy ještě před začátkem užívání HA. Výsledek, který se dozvíte během 10 dní, je pak vhodné konzultovat s vaším gynekologem, který pro vás zvolí nejvhodnější formu antikoncepce. Znalost výsledků je pak také důležitá v případě těhotenství, kdy samotné těhotenství zvyšuje riziko vzniku trombofilie a spolu s mutacemi může dojít ke vzniku různých komplikací jako jsou opakované potraty či např. preeklampsie.

© Copyright 2024 GEN-TREND, s.r.o.