Přihlášení Košík 0 Kč
0
akce
Riziko Alzheimerovy choroby (Apo E)

Riziko Alzheimerovy choroby (Apo E)

Vyšetření Vám dá informaci o zvýšeném riziku Alzheimerovy choroby či kardiovaslukárních onemocnění. Více informací

   Termín zhotovení do: 10 pracovních dnů

Cena:
1 200 Kč
Skladem

Riziko Alzheimerovy choroby (Apo E)

Tento test odhaluje predispozice k pozdní Alzheimerově chorobě. Pokud pomocí našeho testu odhalíte zvýšené riziko Alzheimerovy choroby, je možné cílenou životosprávou oddálit nástup tohoto onemocnění. Onemocnění se projevuje z počátku velmi nenápadně, postihuje především kognitivní funkce: myšlení, paměť a úsudek. Onemocnění více postihuje ženy, nárust případů bývá po 60. roce života. Odběr vzorku je zcela bezbolestný - stačí jen setřít buňky v ústech (bukální stěr).Co to je APO E?Gen APOE kóduje protein, který transportuje v krvi cholesterol a zbytky dalších lipidů/tuků (triacylglyceroly). Má prokázaný vliv na množství cholesterolu, v krvi se vyskytuje ve třech alelách označovaných jako E2, E3 a E4.Co mi řekne stanovení isoforem APO E?Každý jedinec nese 2 alely genu pro APO E. Ty dědí od svých rodičů, od každého jednu. Může mít tedy 2 alely stejné (homozygot např. E3/E3) nebo různé (heterozygot např. E2/E3, E3/E4/ nebo E2/E4).Izoforma E3 je spojena s normální funkcí tohoto proteinu, považuje se za nerizikovou.Isoforma E2 výrazně souvisí se zvýšenou hladinou triacylglycerolů v plazmě. U některých E2 homozygotů dochází v závislosti na vlivu dalších faktorů k rozvoji hyperlipoproteinémie typu III.Isoforma E4 má souvislost s možným rozvojem Alzheimerovy choroby či aterosklerózy.

•    Pokud je u Vás přítomna alespoň jedna kopie izoformy E4, máte zvýšené riziko rozvoje aterosklerózy, která zvyšuje riziko srdečního infarktu a mrtvice.

•    Izoforma E4 má pak zejména v homozygotní formě (E4/E4) významně zvyšuje predispozice k Alzheimerově chorobě s pozdním začátkem, zatímco alela E2 je dávána do souvislosti se sníženým rizikem nemoci.

•    Pacienti s izoformou E4 léčbu statiny (léky na snižování cholesterolu) a naopak lépe na dietu s nízkým obsahem tuků.

Pacienti s izoformou E2 a E3 reagují na léčbu vysokého cholesterolu pomocí statinů velmi dobře.Vyšetření genu APOE je tedy vhodné použít ke zjištění rizika kardiovaskulárních onemocnění, jeho prevence a léčby, dědičných predispozic ke zvýšené hladině cholesterolu a triacylglycerolů či jako vodítko k diagnóze pozdní Alzheimerovy choroby.Doprava:•    Odběrová sada Vám přijde poštou na zadanou adresu

•    Odebraný vzorek je třeba doručit na adresu laboratoře osobně či poštou  

•    Výsledková zpráva bude zaslána na Váš e-mail (či poštou na Vaši adresu)


Podobné produkty

Laktózová intolerance
Tento test odhalí, zda je Vaše tělo schopné trávit mléčný cukr (laktózu). Testujeme pří... více.
Cena:
1 700 Kč

Rezistence k viru HIV (CCR5 delta32)
Vyšetření genu CCR5 Vám podá informaci zda jsou Vaše buňky rezistentní k nákaze virem H... více.
Cena:
1 300 Kč

Riziko kardiovaskulárních chorob (MTHFR)
Test detekuje 2 nejčastější mutace v genu MTHFR. Přítomnost těchto mutací zvyšuje hroma... více.
Cena:
1 200 Kč

Riziko zvýšené krevní srážlivosti
Test detekuje 2 nejčastější poruchy zvýšené krevní srážlivosti: Leidenskou mutaci fakto... více.
Cena:
990 Kč

© Copyright 2023 GEN-TREND, s.r.o.